CNC sústruhy

CNC sústruhy VICTOR sa vyznačujú vysokou kvalitou, presnosťou a dlohodobou spoľahlivosťou. 

CNC sústruhy sú začlenené do viacerých typových rádov podľa svojho využitia od ekonomických stústruhov s potrebou malého pracovného priestoru po sofostikovanejšie sústruhy aj väčšie s bohatou výbavou aj pre viac osové obrábanie.

 

CNC SÚSTRUHY VICTOR:

 

                Vtplus

                Vturn

                Vturn II

                Vturn A

                Vturn V

 

Katalóg na stiahnutie:

CNC sústruhy VICTOR.pdf (1,1 MB)

Kontaktujte nás