Služby

Našou snahou je rozširovanie  služieb podľa želaní zákazníka, ich skvalitňovanie, ako i priberanie nových spolupracovníkov do nášho tímu. Dôkazom toho, že ideme správnym smerom je zvyšujúci sa počet klientov a ich referencie, čo nás podnecuje k ešte väčšiemu úsiliu nesklamať Vás.


Špeciálne služby

Máte špecifické požiadavky? Obráťte sa na nás. Vzhľadom k našim schopnostiam určite nájdeme ideálne riešenie.

V tejto kapitole sme pre Vás pripravili celý rad odborných a kvalitných projektov z oblasti strojárstva zameraných na :

Poradenstvo pre CNC stroje, náradie, náhradné diely a projekty pre obsluhu a údržbu v súčinnosti s odbornými spoločnosťami.

Spravovanie  a tvorba výkresovej technickej, obchodnej a marketingovej dokumentácie.

Konštrukčné práce, 3D modely, tvorba knižníc, vizualizácia konštrukčných riešení v 3D.

Zoznamy výrobných výkresov opotrebovateľných súčiastok strojov.

 
Poradenstvo

Účtovníctvo

V rámci účtovníctva ponúkame komplexné vedenie účtovnej agendy JÚ a PÚ, personalistiky, miezd, fakturácie, skladového hospodárstva, DPH, spracovanie daňových priznaní. V rámci účtovníctva pomôžeme pri daňovom konaní administratívne:

Napr. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, Žiadosť o preúčtovanie daňového preplatku, Sťažnosti na postup platiteľa dane, Žiadosť o povolenie úľavy zo sankcie....ako i všetky druhy žiadostí, spojených s daňovým konaním.

 

Vymáhanie pohľadávok

Dlhujú Vám peniaze? Obráťte sa na nás. Prečo práve my? Ušetríme nielen Váš  čas, ale i Vaše finančné prostriedky. Pokiaľ sa nám totiž nepodarí  pohľadávku vymôcť,  neplatíte a vynaložené náklady uhradíme za Vás. V prípade jej vymoženia naše náklady  zaplatí dlžník. Týmto chceme  klientom vychádzať v každej situácii v ústrety. Platbu za  služby budete teda realizovať až po vymožení pohľadávky, čím sa minimalizuje Vaše riziko. Nakoľko  pracujeme efektívne a nemáme dôvod zbytočne zvyšovať náklady na vymáhanie, ako ani predlžovať čas na vymoženie Vášho oprávneného nároku, patríme medzi najlacnejších poskytovateľov tohto druhu služby.

 

Či už fyzické alebo právnické osoby, každý sa raz dostal do styku s Obchodným zákonníkom. Na trhu existuje veľa spoločností, zaoberajúcich sa zakladaním s.r.o., a.s., či komanditnej spoločnosti, ktoré sľubujú najlacnejšie založenie firmy. Môžeme Vám zaručiť, že s našimi cenami budete nadmieru spokojní. V prípade záujmu za Vás založíme Vami požadovanú formu spoločnosti, resp. Vám pomôžeme s jednotlivými úkonmi, podľa Vášho želania. Pomôžeme spísať rôzne typy zmlúv vzťahujúcich sa k obchodným záväzkovým vzťahom. Či sa už jedná o kúpne, mandátne, zasielateľské zmluvy, alebo zmluvy o skladovaní, čí uložení veci, tieto spracujeme k Vašej spokojnosti.Vždy sme tu pre Vás. Môžete sa kedykoľvek prísť poradiť s našimi odborníkmi. Ochotne odpovieme na všetky Vaše otázky.

Poskytneme Vám cenné rady a pripomienky. Vykonávame spracovanie účtovníctva, daňových priznaní, rôznych administratívných prác. Neodmyslitelnou súčasťou je podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo.  

Našou rozhodujúcou činnosťou je Faktoring a Forfaiting.

 

Potrebujete poradiť