Novinky

Riadiace systémy CNC - FANUC - Lokalizácia porúch

18.06.2014 23:46
Tento e-book popisuje postupy pri lokalizácii porúch.          Je tu popísané ako postupovať pri hlásení alarmu v rámci jednotlivých porúch ktoré nastávajú pre rad 16i/18i/21i/160i/180i/210i/ 160is/180is/210is—B.       Keď dôjde k poruche, je...

Riadiace systémy CNC - FANUC - Striedavé vreteno - sériové rozhranie

11.06.2014 10:48
V tomto e-booku sa uvádza popis zosilňovačov vretena pre sériové a analógové rozhranie a vysvetľuje súvisiace parametre.      Sú tu popísané špecifikácie funkcii pre rad 16i/18i/21i/160i/180i/210i/ 160is/180is/210is—B.     Problematika rozoberá: Popis riadenia...

Riadiace systémy CNC - FANUC - Digitálny servo motor

02.06.2014 22:13
V tomto projekte  sa popisuje obrazovka pre optimalizáciu servo motora požadovanú pri údržbe digitálneho servo motora a zoraďovanie referenčnej polohy.      V tomto e-booku sú popísané špecifikácie funkcii pre rad 16i/18i/21i/160i/180i/210i/...

Bezpečnostné upozornenie - Riadace systémy CNC - FANUC

16.09.2013 22:47
 Vážení obchodný priatelia      Bezpečnosť pri práci je jedna z najdôležitejších činnosti, pre zabezpečenie zdravia a vyvarovania sa úrazov vznikajúcich činnosťou pracovníkov vo výrobnom procese. Pripravili sme pre Vás e-book, ktorý  popisuje bezpečnostné upozornenia...

Riadiace systémy CNC - FANUC - Funkcie vstavaného (interného) Ethernetu

11.06.2013 22:56
    V tomto projekte sú popísané špecifikácie vstavaných funkcii Ethernet pre rad 16i/18i/21i/160i/180i/210i/ 160is/180is/210is—B.     Ďalej sú tu popísané funkcie vstavaného (interného) Ethernetu a karta PCMCIA, zoznam funkcii, nastavenie vstavaných sieťových prostriedkov,...

Zmeny postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od 1 januára 2013.

04.06.2013 20:18
    Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje nové opatrenie "Základné ustanovenia", ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre  fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo...

SZČO si musia vypočítať novú výšku sociálnych odvodov

27.05.2013 09:41
Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si musia vypočítať novú výšku poistného na sociálne poistenie, ktoré budú platiť za obdobie od 1. júla tohto roka do 30. júna budúceho roka. Novú sumu poistného si určia podľa základu dane za rok 2012, a to prvýkrát podľa nových...

Riadiace systémy CNC - FANUC - Rozhranie medzi CNC a PMC

17.04.2013 22:44
    ROZHRANIE MEDZI CNC A PMC - V tomto projekte sú popísané signály medzi strojným panelom, skriňou rozvádzača a PMC, prepojenie signálov medzi PMC a CNC a metódy potvrdzovania stavu zap/vyp týchto signálov.     Ďalej je tu popísaný systém konfigurácie PMC, parametre...

Riadiace systémy CNC - FANUC - Čítanie a zápis dát

11.02.2013 23:22
  ČÍTANIE A ZÁPIS DÁT        Tento projekt popisuje opätovné znovu nastavenie rôznych dát po výmene modulu SRAM.     V tomto projekte sú uvedené postupy pre načítanie a výstup parametrov, programov dielov a hodnôt korekcií nástroja.    ...

Zamestnanci môžu požiadať o zúčtovanie dane do 15. februára

01.02.2013 11:07
Zamestnanci môžu požiadať o zúčtovanie dane do 15. februára   Zamestnanci, ktorí mali v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a poberali príjmy zdanené zrážkovou daňou, ktoré považujú za daňovo vysporiadané, môžu najneskôr do 15. februára 2013 písomne požiadať zamestnávateľa...
Záznamy: 1 - 10 zo 24
1 | 2 | 3 >>

Publikácie - strojárenstvo

Neboli nájdené žiadne záznamy.