Zmeny v platení odvodov

24.11.2012 18:03

Zmeny v platení odvodov

 

 

Vážení klienti, návštevníci našej stránky.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že od 01.01.2013 začínajú zmeny v poistnom, platenom Sociálnej a zdravotnej poisťovni, ktoré sa dotknú nás všetkých.

Pre študentov, pokiaľ nedovŕšia 18 rokov sa zmeny týkať nebudú, pokiaľ ich príjem neprevýši sumu 66 eur mesačne.

Poberatelia starobného a výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodcovský vek a sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, resp. dohodu o pracovnej činnosti zaplatia zo svojho príjmu 4%.

Študenti nad 18 rokov a poberatelia invalidných dôchodkov pri práci na dohodu zaplatia na odvodoch 7%.

Dohodári, ktorí nemajú pravidelný príjem, uhradia z príjmu spolu 11 %.

Dohodári, ktorých príjem je pravidelný, uhradia spolu13,4%,

 

A ako sa dotknú zmeny samostatne zárobkovo činných osôb?

Do 30.06.2013 bude platiť doterajší vymeriavací základ, od 01.07.2013 sa prepočítava koeficientom1,9.

Minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje na zdravotné i sociálne poistenie  už od 01.01.2013 na 50% priemernej mzdy (393 eur).

Z toho vyplýva, že najmenší vymeriavací základ odvodov bude:

-          Sociálna poisťovňa – 130,27 eur

-          Zdravotná poisťovňa – 55,02 eur

 

Odporúčame Vám preto navštíviť pobočky jednotlivých poisťovní a nechať si prepočítať platby sociálneho i zdravotného poistenia po novom.

Veríme však, že aj tieto informácie Vám pomôžu zorientovať sa v zmenách, ktoré od 01.01.2013 nastanú a tešíme sa, že svojou troškou Vám môžeme byť nápomocní

 

                                                                                                                            Anna Matejčiková

                                                                                                                             DUMA Ž i l i n a