Riadiace systémy CNC - FANUC - Rozhranie medzi CNC a PMC

17.04.2013 22:44

 

 

ROZHRANIE MEDZI CNC A PMC - V tomto projekte sú popísané signály medzi strojným panelom, skriňou rozvádzača a PMC, prepojenie signálov medzi PMC a CNC a metódy potvrdzovania stavu zap/vyp týchto signálov.

    Ďalej je tu popísaný systém konfigurácie PMC, parametre PMC, kontaktné schéma a spôsob zobrazenia časového diagramu signálov na displeji.

    Taktiež sú tu popísané spôsoby čítania/zápisu parametrov PMC z vonkajšieho zariadenia.

    Projekt rozoberá všeobecné rozhrania, špecifikáciu PMC, obrazovku PMC, zoznám signálov v každom režime, zoznam vstupných/výstupných signálov a zoznam adries.

    Projekt je vhodný pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby  a samotných operátorov CNC.