Riadiace systémy CNC - FANUC - Otázky spoločné pre typ s namontovaným LCD

07.01.2013 11:53

Otázky spoločné pre typ s namontovaným LCD

 

 

    Tento projekt popisuje hardware spoločný pre typ s namontovaným LCD rad i aj autonómny rad i.   Projekt tiež popisuje montáž a demontáž dosiek plošných spojov a modulov DIMM.

    Popisuje údržbu výmenníka tepla rúrkového typu, displej s kvapalných krištáľov (LCD), Nastavenie dis- tribuovaného I/O, výmenu poistiek pri rôznych doskách, prevádzkové pros- tredie vo vnútri skrine a opatrenia ktoré sú potrebné pre potlačenie šumu.    

    Podstatné sú poznámky k používaniu jednotky MDI, výmenu dielov údržby zobrazovacej jednotky CNC pre PC, funkcie a panel i ako aj výmenu dielov zobrazovacej jednotky CNC pre PC rad is .     

    Príručka je vhodná pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby  a samotných operátorov CNC.