Riadiace systémy CNC - FANUC - Lokalizácia porúch

18.06.2014 23:46

Tento e-book popisuje postupy pri lokalizácii porúch.  

 

     Je tu popísané ako postupovať pri hlásení alarmu v rámci jednotlivých porúch ktoré nastávajú pre rad 16i/18i/21i/160i/180i/210i/ 160is/180is/210is—B.

 

    Keď dôjde k poruche, je dôležité správne pochopiť, k akej poruche došlo a podľa toho podniknúť zodpovedajúce kroky, aby sa rýchlo obnovil prevádzkový stav stroja.

 

        Projekt je vhodný pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby  a samotných operátorov CNC.

 

Ak máte o problematiku záujem vyžiadajte si cenovú ponuku e-booku na našej adrese  duma.matejcik@gmail.com.