Riadiace systémy CNC - FANUC - Hardware rad typ is s namontovaným LCD

14.11.2012 21:40

 

HARDWARE rad Typu is s namontovaným LCD

Tento projekt popisuje hardware typu FS160is/180is/210is typu s namontovaným LCD. Popisuje dosku plošných spojov v CNC riadiacej jednotke radu is  s namontovaným LCD a funkciami namontovaných dosiek plošných spojov. Vysvetľuje tiež, ako vymeniť spotrebný materiál v rámci bežnej údržby.

    Rozobraté je tú konfigurácia hardware, prehľad hardware, celkové schémy prepojenia, doska CE, inštalácia a demontáž prídavných dosiek, zoznam jednotiek a dosiek plošných spojov, výmena poistky,  batérii, motorov ventilátorov, osvetlenia pozadia LCD a výmena ochrannej dosky dotykového panela. Súčasťou je aj popísaná záložná jednotka.

    Projekt je vhodný pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby, a samotných operátorov CNC.