Riadiace systémy CNC - FANUC - Digitálny servo motor

02.06.2014 22:13

V tomto projekte  sa popisuje obrazovka pre optimalizáciu servo motora požadovanú pri údržbe digitálneho servo motora a zoraďovanie referenčnej polohy.

     V tomto e-booku sú popísané špecifikácie funkcii pre rad 16i/18i/21i/160i/180i/210i/ 160is/180is/210is—B.

    Problematika rozoberá: Počiatočné nastavenia parametrov servo motora, obrazovku pre optimalizáciu servo motora, zoradenia referenčnej polohy (metóda narážky), bez narážkové nastavenie referenčnej polohy, výstražné rozhranie a informačná obrazovka servo motora αi.

        Projekt je vhodný pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby  a samotných operátorov CNC.