Riadiace systémy CNC - FANUC - Čítanie a zápis dát

11.02.2013 23:22

 

ČÍTANIE A ZÁPIS DÁT

 

     Tento projekt popisuje opätovné znovu nastavenie rôznych dát po výmene modulu SRAM.

    V tomto projekte sú uvedené postupy pre načítanie a výstup parametrov, programov dielov a hodnôt korekcií nástroja.

    Projekt popisuje nastavenie parametrov pre čítanie a zápis, čítanie a zápis dát, čítanie a zápis dát Super CAPi, čítanie a zápis Symbol CAPi T, výpis a obnovenie dát Symbol CAPi T, zmazanie dát Symbol CAPi T, čítanie a zápis dát na obrazovke VS.I/O a v poslednej časti čítanie a zápis dát pomocou pamäťovej karty.

    Projekt je vhodný pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby  a samotných operátorov CNC.