Riadiace systémy CNC - FANUC - Bezpečnostné upozornenie

17.05.2012 15:35

 

Riadiace systémy CNC - FANUC - Bezpečnostné upozornenie

 

 

Tento projekt popisuje bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania CNC jednotiek. Je dôležité, aby užívateľ dbal na tieto upozornenia a tak zaručil bezpečnú prevádzku strojoch vybavených riadiacim systémom.

Údržba CNC systémov zahrňuje mnohé riziká a môže ju vykonávať len kvalifikovaný technik. Užívateľ musí dodržiavať bezpečnostné opatrenia týkajúce sa stroja. Skôr ako začnete nejakú činnosť so strojom, venujte dostatok času zoznámením sa s obsahom príslušných príručiek obrábacieho stroja a systémom FANUC.

 

Stiahni: Riadiace systémy CNC - FANUC Bezpečnostné upozornenie.pdf (1,1 MB)