Riadiace systémy CNC - FANUC - Autonómny HARDWARE typ i - STAND ALONE

01.12.2012 00:22

Autonómny HARDWARE i - STAND ALONE

 

 

   

 Tento projekt popisuje dosky plošných spojov CNC riadiacej jednotky autonómneho rad i a funkcie dosky plošných spojov.

    Projekt tiež popisuje postupy pre výmenu spotrebného materiálu.

    Obsahuje konfiguráciu a prehľad hardware, celkové schéma zapojenia, usporiadanie konektorov a kariet na doskách plošných spojov, jednotky a dosky plošných spojov, montáž a demontáž dosky plošných spojov, prídavnej dosky, zadného panelu, výmenu poistky riadiacej jednotky, batérie, jednotky ventilátora, osvetlenia LCD a prehľad generovaného tepla v jednotkách.     

    Príručka je vhodná pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby  a samotných operátorov CNC.