Program držiakov nástrojov - Victor VTurn II - 23/26 B, CV, BCV

17.05.2012 15:10

 

Program držiakov nástrojov

VICTOR VTurn II-23/26 B, C, BCV

 

 

Tento projekt vyčerpávajúco informuje o možnostiach programu držiakov nástrojov pre CNC sústruhy VTurn II-23/26 B, C, BCV. Jedná sa o komplexný program rozvinutý do samostatných držiakov ako aj ďalšieho náradia ako sú kľúče na reguláciu ovládania, rad klieštin, vymeniteľných tŕňoch, štandardných redukčných puzdier valcovitého, aj drážkovaného, tvaru, ako aj špeciálne klieštiny s tesnením pre interný prívod chladiacej kvapaliny.

Nedielnou súčasťou sú pracovné diagramy pracovného miesta obežných dráh revolverov pre štandardný ako aj rozšírený program určený v tejto príručke.

Príručka je vhodná pre technológov strojárenskej výroby, výrobných pracovníkov ale aj samotných operátorov CNC.

 

Stiahni: Riadiace systémy CNC - FANUC Bezpečnostné upozornenie.pdf (1,1 MB)