Pripravili sme pre Vás nový projekt - Riadiace systémy CNC - FANUC - Obrazovka a oblsuha

19.05.2012 22:15

 

OBRAZOVKA A OBSLUHA

 

RIADIACE SYSTÉMY CNC - FANUC

 

Tento projekt popisuje ako pomocou funkčných tlačidiel zobraziť rôzne obrazovky. Sú to postupne zobrazované obrazovky používané pri údržbe.

Rozobraté sú funkčné softwarové tlačidla, obrazovky zobrazenia ihneď po zapnutí stroja, konfigurácie systému, histórie alarmov a obsluhy, záznam externých hlásení pre obsluhu, funkcia nápovede, zobrazenie stránky diagnostiky, stavu CNC, funkcie diagnostiky, monitor obsluhy, záznam operácii, obrazovka informácie kontroly, nastavenie farieb, zoradenie kontrastu, správca POWER MOTION a obrazovky periodickej údržby.

Príručka je vhodná pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov a samotných operátorov CNC.

 

Stiahni: Riadiace systémy CNC - FANUC Bezpečnostné upozornenie.pdf (1,1 MB)