Bezpečnostné upozornenie - Riadace systémy CNC - FANUC

16.09.2013 22:47

 Vážení obchodný priatelia   

 

Bezpečnosť pri práci je jedna z najdôležitejších činnosti, pre zabezpečenie zdravia a vyvarovania sa úrazov vznikajúcich činnosťou pracovníkov vo výrobnom procese.

Pripravili sme pre Vás e-book, ktorý  popisuje bezpečnostné upozornenia týkajúce sa používania CNC jednotiek. Je dôležité, aby užívateľ dbal na tieto upozornenia a tak zaručil bezpečnú prevádzku strojoch, ako aj pracovníkov, vybavených riadiacim systémom FANUC (všetky popisy v tomto e-booku predpokladajú túto konfiguráciu).

    Údržba CNC systémov zahrňuje mnohé riziká. Údržbu CNC môže vykonávať iba kvalifikovaný technik.

    Užívateľ tiež musí dodržiavať bezpečnostné opatrenia týkajúce sa stroja tak, ako sú popísané v príslušnom projekte obrábacieho stroja.

    Skôr než začnete vykonávať kontrolu stroja, venujte dostatok času zoznámením sa s obsahom projektu obrábacieho stroja a systémom FANUC.

    Tento e-book Vám bezplatne zašleme, po registrácii, na Vami udanú e-mailovú adresu.

     Sme presvedčený, že tieto informácie budú nápomocné pre Vašu spoločnosť, a veríme, že Vám pomôžu zabezpečiť kvalitnú prevenciu pred potencionalnými úrazmi pri výrobe Vašich produktov.

    Pra jeme Vám veľa pohodových pracovných úspechov.