Riadiace systémy CNC - FANUC - Funkcie vstavaného (interného) Ethernetu

11.06.2013 22:56

    V tomto projekte sú popísané špecifikácie vstavaných funkcii Ethernet pre rad 16i/18i/21i/160i/180i/210i/ 160is/180is/210is—B.

    Ďalej sú tu popísané funkcie vstavaného (interného) Ethernetu a karta PCMCIA, zoznam funkcii, nastavenie vstavaných sieťových prostriedkov, prepínanie sieťových zariadení a obsluha vstavaných prostriedkov.

    Projekt sa zaoberá obrazovkou chybových hlásení, obrazovkou údržby vstavaných prostriedkov, lokalizáciou porúch, chybových hlásení a výkladom pojmov pre Ethernet.

    Projekt je vhodný pre technológov strojárenskej výroby ale hlavne pre výrobných pracovníkov, pracovníkov údržby  a samotných operátorov CNC.

 

Publikácie - strojárenstvo

Neboli nájdené žiadne záznamy.